Nilai-nilai murni dan pengajaran-pengajaran yang baik

 1. rajin 勤奋
 2. jujur 诚实
 3. setia 忠心
 4. berani 勇敢
 5. amanah 可信任, 可靠
 6. berdikari 独立,自立
 7. keadilan 公正
 8. bertoleransi 容忍,宽容
 9. hemah tinggi 有礼貌, 高品德
 10. bersyukur 感恩
 11. rasional 合理的, 理性的
 12. kasih sayang 有爱心
 13. bertimbang rasa 同情
 14. bertolak ansur 互相礼让
 15. simpati 同情
 16. bersabar 容忍
 17. bersikap sederhana 中庸
 18. bertanggungjawab 有责任
 19. bercakap benar 说真话
 20. harga diri / menjaga maruah diri 自尊
 21. berbudi bahasa 有教养, 谦恭有礼
 22. berpegang pada janji 守信用
 23. ikhlas terhadap orang lain 真诚地对人
 24. tidak mendedahkan rahsia rakan 不揭穿他人的隐私
 25. menghormati ibu bapa, guru-guru, jiran 尊重父母, 师长,邻居
 26. berhati-hati 小心翼翼
 27. mempunyai keyakinan diri 有自信心
 28. mengakui kesalahan diri 承认自己的错误
 29. menjaga kesihatan diri 照顾自己身体的健康
 30. menjaga kebersihan rumah dan kawasan persekitaran 照顾房子与四周环境的清洁
 31. makan makanan yang seimbang 吃营养均衡的食物
 32. bersopan-santun 有礼貌, 彬彬有礼
 33. memberi salam 有礼貌的问候
 34. jangan bersikap sombong 不骄傲
 35. meringankan beban ibu-bapa, membantu ibu bapa 减轻父母的负担, 帮助父母
 36. jangan bersikap tamak 不贪心
 37. tidak mementingkan diri sendiri不自私
 38. menyayangi dan menghargai alam sekitar 爱护和珍惜环境
 39. cinta akan negara 爱国
 40. mematuhi peraturan dan undang-undang 遵守规则和法律

2 comments: